Middelklassen mangler forståelse for dem som lever under helt andre livsbetingelser enn dem selv | Ljunggren og Mangset

Hvordan høyresiden kapitaliserer på venstresidens manglende evne til å ta seg av de svakeste i samfunnet.